تحولات ساختاری قدرت در سامانه‌های اجتماعی


پی نوشت: به نظر می‌رسد سامانه‌های اجتماعی بزرگ مثل توئیتر و همچنین پیامرسانهای شبهِ اجتماعی بزرگ مثل تلگرام اخیرا درصدد کنترل و مدیریت حجم عظیم و افسارگسیخته‌ی کاربران میلیونی و چند ده میلیونی به واسطه‌ی تغییرات ساختاری خود هستند؛ تغییراتی ساختاری که معماری قدرت در این سامانه‌ها را در آینده تغییر خواهد داد و وزنِ نهادی بعضی از ارکان و مولفه‌ها را متحول خواهد کرد. در این میان یکی از ارکان قدرت که در گذشته سعی می‌شد نقش آن کم رنگ و حتی حذف گردد و به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات ساختاری جدید این تلاشها به شکست انجامیده و این رکن نقش خود را در ساختار قدرت روز به روز پررنگ تر می نماید، پول است که در قالب حسابهای کاربری پریمیوم و ... در صحنه ی سامانه‌های اجتماعی مجازی در حال باز تولید قدرت خود است.


مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام