کتاب جغرافیای سیاسی رژیم صهیونیستی

کلید واژه ها:  
نویسندگان:
مترجمان:
ناشر:

این‌کتاب با مراجعه به منابع دست اول در حوزه مطالعات رژیم صهیونیستی، تلاش دارد مهم‌ترین مسایل ژئوپلیتیکی را که آن رژیم با آنها روبرو است، مطرح و بااستفاده از اصول جغرافیای سیاسی آنها را تحلیل و بررسی کند. نگاه از درون به مسائلی که سیاستمداران و مدیران ارشد جامعه صهیونیستی با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند از ویژگی‌های این‌کتاب است. از این رهگذر، خواننده با موضوعات جدیدی مواجه می‌شود که تا پیش از این، کمتر مطرح شده یا اصلا مطرح نشده‌اند.

نویسنده این‌کتاب معتقد است کمبود منابعی که مسائل رژیم صهیونیستی (به‌ویژه با رویکرد جغرافیای سیاسی) را بررسی می‌کند، در میان منابع فارسی بسیار مشهود است. در ضمن، اندک منابع موجود عدمتاً نگاهی ناقص، غیرواقعی و گهگاه سطحی نسبت به این‌مسائل ارائه می‌دهند که باعث می‌شود ذهن مخاطب از واقعیت‌ها فاصله بگیرد. به همه این‌موارد باید نداشتن حرف نو را اضافه کرد که سبب شده در طول چند دهه برخی گزاره‌های تکراری از کتابی به کتاب دیگر منتقل شود، بدون این‌که محتوای جدیدی تولید شود.

تلاش سهیل کثیری‌نژاد در نگارش کتاب جغرافیای سیاسی رژیم صهیونیستی این بوده که در حد توان گوشه‌ای از این نیازها را رفع کند.

جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام