در مطلع عاشقان


رازی مگو در دل مرا

اشک تو شد منزل مرا

رسم تو شد یاور مرا

حزن تو شد باور مرا


آتش تویی دریا تویی

منزل تویی مأوا تویی

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام