ولی دل به پائیز نسپرده‌ایم

لینک کوتاه مطلب

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم

ولی دل به پاییز نسپرده ایم


چو گلدان خالی، لب پنجره

پُر از خاطرات ترک خورده ایم


اگر داغ دل بود، ما دیده ایم

اگر خون دل بود، ما خورده ایم


اگر دل دلیل است، آورده ایم

اگر داغ شرط است، ما برده ایم


اگر دشنه ی دشمنان، گردنیم!

اگر خنجر دوستان، گرده ایم!


گواهی بخواهید، اینک گواه:

همین زخم هایی که نشمرده ایم!


دلی سربلند و سری سر به زیر

از این دست عمری به سر برده ایم


قیصر امین‌پور

مولفین مرتبط: قیصر امین پور

قیصر امین پور

,

کلید واژه ها:
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام