روش مشارکت در نشرآرا با افزودن مطلب یا واکنش به مطالب دیگرانبرای مشارکت در گفتگوهای سایت از طریق افزودن مطلب به سایت به تصاویر زیر نگاه کنید،

ابتدا روی بعلاوه کلیک می کنید

در صورتی که به سایت وارد شده باشید فرم افزودن مطلب ارائه می‌شود،

در غیر این صورت لینک ورود به سایت یا ثبت نام ارائه می شود.

و پس از ثبت نام و فعال سازی حساب کاربری توسط مدیر و ورود به سایت بعد از کلیک روی علامتِ بعلاوه فرم افزودن مطلب که در تصویر دوم نمایش داده شده ارائه می شود.

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام