زبان نحیف و شکننده در مواجهه با فضای مجازی


از آنجا که برقراری ارتباط با جهان در بستر زبان یا لااقل از بستر زبان صورت می‌گیرد و ما جهان خارج از ذهن خود را با زبان میفهمیم، مواجهه‌ی ما با جهان مجازی و مسائل آن هم تحت تاثیر مستقیم فراگیری و قدرت زبان مواجهه‌ی ما با این جهان قرار داد. لذا اگر توانستیم با زبان تصویر ارتباطات انسانی خود در جهان واقعی را سامان دهیم می‌توانیم به سامانگیری این ارتباطات

در فضای مجازی هم تنها با بهره‌گیری از زبان تصویر امیدوار باشیم.

لذا می‌توان دقت ورزیهای کسانی که بخشی از مشکلات و چالشهای فرهنگیمان رو ناشی از زبانمان می‌دانند را در مطالعه‌ی برخی از مشکلاتمان در سامانده‌ی فضای مجازی فارسی هم مدنظر قرار دهیم.

به این بیندیشیم که آیا با اصلاح محتوای جاری در فضای مجازی بدون در نظر گرفتن ساختاری که این محتوا در آن جریان میابد ما قادر به مواجهه‌ی قدرتمند در این بستر خواهیم بود.

به بیان دیگر اینکه آیا زبانهای برنامه‌نویسی پدیده‌هایی تکنیکال هستند که نقشی در خود محتوا ندارند؟

آیا ما به قدر کافی به زبانهای برنامه‌نویسی از منظر تاثیرگذاری آنها بر ماهیت محتوای جاری در فضای مجازی می‌پردازیم؟

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:   زبان برنامه نویسی ،   نحیف ،   لاغر ،   محتوا ،  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام