ما حتماً طرفدار طب اسلامی و بهداشت اسلامی هستیم اما باید مُقَنّن و تجربه‌پذیر باشد

لینک کوتاه مطلب

طب مدرن، جزئی از الگوی توسعه است.

ما حتماً طرفدار طب اسلامی و بهداشت اسلامی هستیم، اما باید مُقَنّن و تجربه‌پذیر باشد.

 

استاد سیّد محمّدمهدی میرباقری:

 

طب مدرن و بهداشت مدرن، جزئی از الگوی توسعه است و با مدل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی‌ آن، و با زندگی صنعتی، همخوان و هماهنگ است.

 اگر شما بهداشت مدرن را از فناوری مدرن جدا کنید، آیا چیزی باقی می‌ماند؟ آیا می‌توانید الگوی بهداشت مدرن را با سطح دانش و فناوری دویست سال قبل تأمین کنید؟ اگر شما مهندسی پزشکی را حذف کنید، حتما یک جایی‌ نقص پیدا می‌کند. اینها به هم پیوسته هستند. نگاه ساده و بسیط به طب مدرن موجب می‌شود که در برابر آن مغلوب ‌شویم.

ما حتماً طرفدار طب اسلامی و بهداشت اسلامی هستیم؛ ولی آن را باید در مقیاس توسعه دنبال کرد؛ در تولید طب اسلامی و الگوی بهداشت اسلامی، متناسب با فضای زندگی خودمان، باید یک طرح جدی و متقن و مقنن و تجربه‌پذیر داشته باشیم.

طب اسلامی یک طب سراسر نقلی نیست؛ اسلام منکِر تجربه و مطالعات میدانی و نظری نیست. اما اینکه مطالعات میدانی و آزمون‌وخطا را قبول دارد، معنایش این نیست که فرآیند تحقیقات را مدیریت نمی‌کند و زیرساخت تحقیقات را ارائه نمی‌دهد.»

۹۷/۱‌/۲۲


کلید واژه ها:
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام