مطالعه ی تاریخ تکنولوژِی راهی برای افزایش اثر بخشی آن


یکی از بهترین راههای افزایش اثرگذاریِ تکنولوژی و ابزارها و محصولات تکنولوژیک مطالعه‌ی تاریخچه‌ی آنهاست، مطالعه‌ی تاریخ تکنولوژی که تنها علاقمندی و نوستالژی نیست از لوازم بهره‌برداری از آن است.

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:   تاریخ ،   تکنولوژی ،  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام