مفهوم کلاس معادل مفهوم کلی


به نظر می‌رسه مفهوم کلاس (class) که یکی از مفاهیم اساسی برنامه‌نویسی در پارادایم شیئ گراست،

معادل مفهوم (یا امر) کلی است که در پارادایم فانکشنال (functional)جایگاه خودش رو از دست می‌ده و جایگزین میشهمولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام