نه حال جنگ با زمانه مانده مرا نه صلحی

نه حال جنگ با زمانه مانده مرا نه صلحی

نه حال جنگ با زمانه مانده مرا نه صلحی!

سپرده‌ام به نجف تا علی چه حکم نماید


کلید واژه ها:
مولفین مرتبط:
کتابهای مرتبط:
پست شده توسط:
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام