چالشهای استفاده واژه‌ های گنگ در متن توافق کاری


وقتی در مذاکرات اولیه‌ی مربوط به قرار داد از تعیین تعهدات طرفین قراراد تا شرایط فسخ قرار داد تا شرایط تغییر قرارداد تا شرایط مالی کار و تعهدات مالی کارفرما واژه‌های گنگ و مبهم و دوپهلو و نسبی و گاهی به ظاهر دوستانه و ... استفاده می‌شه، جای نگرانی در مورد عواقب این همکاری وجود دارد.

ادامه دارد...

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:   قراداد ،   تفاهم ،   تعهد ،  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام