❞ در فضل حق و بارش رحمت حق، بحثی نیست، بحث این است که کاسه‌های ما واژگون است.


کتاب بهار رویش - صفحه‌ی ۲۲کتابهای مرتبط:

کلید واژه ها:
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام