کتاب عصر انقلاب

اروپا در 1789 - 1848 - تاریخ مدرن کتاب اول

نشان کردن لایک لینک
کتاب عصر انقلاب
کلید واژه ها:
پست شده توسط:
مولفین مرتبط: اریک هابسبام

اریک هابسبام

,
ناشر:

عصر انقلاب: اروپا: 1789-1848 کتابی است از اریک هابسبام ، که برای اولین بار در سال 1962 منتشر شده است. این کتاب اولین جلد یک سه گانه درباره "قرن طولانی 19" ( اصطلاح ابداع شده توسط خود هابسبام) است ، و پس از آن کتاب عصر سرمایه : 1848-1875 ، و عصر امپراتوری: 1875-1914. کتاب چهارم ، "عصر افراط و تفریط: قرن بیستم کوتاه ، 1914-1991" ، به عنوان دنباله ای برای این سه گانه عمل می کند.

هابسبام در اوایل قرن نوزدهم و در حقیقت کل فرایند مدرنیزم پس از آن را، با استفاده از آنچه وی آن را تئوری انقلاب دوقلو می خواند ، تحلیل کرد. این تئوری اهمیت دوبرابر انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی را به عنوان ماماهای تاریخ مدرن اروپا و - از طریق پیوندهای استعمار و امپریالیسم – می شناسد.

اریک هابسبام در کتاب عصر انقلاب با وضوح و تحلیلی درخشان تحولات موجود در حوزه زندگی اروپایی توسط انقلاب دوگانه - انقلاب فرانسه 1789 و انقلاب صنعتی که از انگلیس سرچشمه گرفته است - را ردیابی می کند. این گزارش جالب و جذاب ، شصت سال قابل توجه را نشان می دهد که سرمایه داری صنعتی خود را در اروپای غربی تأسیس کرد و هنگامی که اروپا سلطه خود را بر سایر نقاط جهان برقرار کرد و آن را برای نیم قرن نگه داشت.

جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام