کتاب هستی‌شناسی اجتماعی

: درآمدی بر یک نظریۀ نو

نشان کردن لایک لینک
کتاب هستی‌شناسی اجتماعی کلید واژه ها:
پست شده توسط:
مولفین مرتبط: سیدعلی سیدی فرد

سیدعلی سیدی فرد

,
ناشر:

«هستی‌شناسی اجتماعی: درآمدی بر یک نظریۀ نو» نوشته سید علی سیدی فرد( -۱۳۶۹) پژوهشگر علوم اجتماعی است.

 

مسئلۀ هستی‌شناسی اجتماعی از مسائل فلسفی پیچیده در حیطۀ فلسفۀ علوم اجتماعی است و اتخاذ موضع روشن در این مسئله، تا حد زیادی دیدگاه ما در باب مسئلۀ عاملیت-ساختار را روشن می‌کند. این کتاب سعی می‌کند نظریه‌ای ایجابی در این زمینه ارائه کند که عمدتاً مبتنی بر پاره‌ای دستاورهای علم اصول فقه، به خصوص نظریۀ تقارن شدید شهید صدر است. افزون بر این، کتاب حاضر پیش از طرح دیدگاه خود، به صورت فشرده برخی دیدگاه‌ها و نظریات تأثیرگذار در باب مسئلۀ هستی‌شناسی اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نظریاتی که هم شامل دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمانی نظیر خواجه نصیرالدین طوسی، علامۀ طباطبایی، شهید مطهری، استاد جوادی آملی، استاد مصباح یزدی، شهید محمدباقر صدر و ... می‌شود؛ و هم به سیر تاریخی این مسئله در جهان غرب می‌پردازد و آراء برخی اندیشمندان غربی نظیر اصحاب روشنگری، جامعه‌شناسان کلاسیک، ساختارگرایان، کارکردگرایان، اصحاب کنش متقابل نمادین، طرفداران پدیدارشناسی اجتماعی، گیدنز، بوردیو، تایلر برج و جان سرل را مرور و بررسی می‌کند.


جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام