لوگوی انتشارات نقد فرهنگ

نقد فرهنگ

«نشر نقد فرهنگ»، با مدیریت علمی دکتر بیژن عبدالکریمی، از آغاز تأسیس خود در سال ۱۳۸۰، همان‌گونه که از نامش پیداست، با هدف رشد و ارتقاء فرهنگی کشور و بسط تفکر حِکمی، فلسفی، اجتماعی و تاریخی در عرصه‌های گوناگون نظری، اجتماعی و فرهنگ عمومی پا به عرصه گذاشت. ا