استعداد به اندازه‌ی تمامی خلق و نسل‌ها

استعداد به اندازه‌ی تمامی خلق و نسل‌ها

ما به اندازه همه وجودمان، به اندازه تمامی ابعاد خلق‌ها و نسل‌ها استعداد داریم. اگر بخواهیم این استعداد‌ها را تنها برای ناب و آب، برای اینکه پُست و مدرکی پیدا کنیم محصور نماییم، زیاد هم می آوریم. اینجاست که آخرِ عمر ما و تمامِ حاصل زندگیِ ما، این می شود که سگی را در دست بگیریم و از کنار ساحلی بگذریم و سوت بزنیم و یا گذشته بی حاصلمان را تکرار کنیم.

حرکت،

صفحه‌ی 35،

استاد علی صفائی حائری(ره)(عین صاد)


کلید واژه ها:
کتابهای مرتبط:
پست شده توسط:
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام