ریزش برگها در خواب ریشه ها


ریزش برگ‌های پاییزی به من درسی داد که در هنگامِ خوابِ ریشه‌ها، برگ‌ها می‌ریزند حتی با نسیمی؛ اما، در بهارهای سبز و همراه بیداری ریشه‌ها، از چوب خشک مرده، از چوب سخت و متراکم، جوانه‌ها و شکوفه‌ها می جوشند و بارور می‌شوند. 

مولفین مرتبط: علی صفایی حائری (عین صاد),

کلید واژه ها:   ریشه ،   برگ ،   زنده ،   خشک ،  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام