مرده‌اند کسانی که مرده‌ها را انتخاب کرده‌اند


کسانی که مرده‌ها را انتخاب کرده‌اند، مرده‌اند، هرچند که نفس بکشند

و آن‌ها که زنده‌ی حیِّ قیوم را خواسته‌اند، زنده‌اند و حیات دارند،

گرچه نفسی نداشته باشند.

علی صفائی حائری رحمه الله علیه

عین صاد

مولفین مرتبط:

کلید واژه ها:  
جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام