کتاب اخبات

تنها راه وصال رحمت حق- علی صفائی حائری(عین-صاد)

نشان کردن لایک لینک
کتاب اخبات
کلید واژه ها:
پست شده توسط:
ناشر:

اخبات به زمین فراخ و پست، خبت می‌گویند، خبت در زمین یعنی آرام و مطمئن و در برابر خدا یعنی تواضع و ذلتی که تو در برابر حق پیدا می‌کنی … از تو نه طاعت و نه عصیان که انکسار و شکستگی می‌خرند. ما در برابر مکتبی هستیم که از تفریط، امید پاداش و مزد دارد و از طاعت‌های چند هزارساله انتظار هبوط و رجم …

این کتاب شیرین و خواندنی اخبات است هرچند به نقد آرمان¬های انسان معاصر (امنیت و رفاه و آزادی) و ده‌ها نکته مهم سلوک و مفهوم شب قدر هم می‌پردازد و حس مسئولیت نسبت به جامعه و جهان را برمی‌انگیزد.

در مملکتی که همه به آن چشم دوخته‌اند که ذلیلش کنند و تو اوضاع منطقه را می‌بینی که چطور حساب شده پیش می‌روند … چه کسی باید شروع کند؟ مگر تو در این عالم، آدم نیستی؟! چرا باید ذلیل بنشینی؟!

طرح بحث

اخبات شرط وصال

مفهوم اخبات

زمینه‌های اخبات

تجلی اخبات

ابتلاء به حالت، اعتراربه طاعت

راه رسیدن به اخبات

اخبات و حقیقت شب قدر

شب قدر و جایگاه انسان

استغفار ، عناوین بحث‌ها هستند.

جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام