کتاب تقیه؛ مبارزه پنهانی و نفوذ در دشمن

نشان کردن لایک لینک
کتاب تقیه؛ مبارزه پنهانی و نفوذ در دشمن
کلید واژه ها:
پست شده توسط:
ناشر:

هر انقلابی بر پایه‌ای ایستاده و رو به مقصدی دارد، این پایه چرایی مبارزه را توضیح می‌دهد و همچنین آن مقصد، برای چه و هدف انقلاب را و آنگاه بر اساس این مبنا و این مقصد، شکل انقلاب و نوع سازماندهی در کادر انقلابی متفاوت می‌شود.


هر انسان انقلابی و مبارز برای شروع مبارزه از بینشی برخوردار است که همراه آن بینش، مبارزه از نفس کشیدن برای او ضروری‌تر می‌شود. انقلاب اسلامی به عنوان یکی از بنیادی ترین انقلاب‌ها در تاریخ که بر حرکت مستمر انسان‌ها استوار بوده و هست آرمانی بالاتر از آرمان انقلاب‌هایی برای ساختن جامعه بی‌طبقه و رسیدن به عدالت و آزادی دارد. آرمان انقلاب اسلامی رشد و تکامل است. انقلاب بزرگ اسلامی درس‌هایی برای انسان‌ها دارد که هر جلد از مجموعه «درس‌هایی از انقلاب» استاد علی صفایی حائری به یکی از آنها پرداخته می‌شود. «انتظار، تقیه و قیام» درس‌هایی هستند که استاد صفایی حائٰری در این مجموعه سه جلدی از انقلاب به ما آموزش می‌دهد.جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام