کتاب خاستگاه سرمایه داری

خاستگاه سرمایه‌داری از چشم‌اندازی گسترده‌تر

نشان کردن لایک لینک
کتاب خاستگاه سرمایه داری
کلید واژه ها:
پست شده توسط:
مولفین مرتبط: آلن میکسینز وود

آلن میکسینز وود

,
ناشر:

الن میک سینز وود در کتاب خاستگاه سرمایه‌داری، که یک اثر تاریخی- کلاسیک است، مقدمه‌ای روشن و قابل دسترس را به خوانندگان ارائه می‌دهد تا نظریه‌ها و بحث‌های مربوط به تولد سرمایه‌داری، امپریالیسم، و دولت ملت مدرن را به خوبی بفهمند و درک کنند. سرمایه داری پیامد طبیعی و اجتناب ناپذیر طبیعت انسان نیست، و نه صرفا بسط شیوه های قدیمی تجارت و بازرگانی است. بلکه محصول متأخر و بومی شده ی شرایط تاریخی بسیار خاص است که مستلزم دگرگونی های بزرگ در روابط اجتماعی و رابطه انسان و طبیعت است.

این نسخه ی جدید با مطالب جدید گسترده ای در مورد امپریالیسم، تاریخ ضد اروپا محور، سرمایه داری و دولت-ملت، و تفاوت های بین سرمایه داری و تجارت غیر سرمایه داری، به طور اساسی تجدید نظر و گسترش یافته است. نویسنده پیوندهایی را بین خاستگاه سرمایه داری و شرایط معاصر مانند «جهانی شدن»، تخریب محیط زیست و بحران کشاورزی فعلی دنبال می کند.

در متن کتاب آمده است:

« سرمایه داری نظامی است که کالاها و خدماتی تا پایه ای ترین مایحتاج زندگی، برای مبادله سودآور تولید می شوند، در حالی که حتا نیروی کار انسان کالایی برای فروش در بازار است و تمامی بازیگران اقتصادی به بازار وابسته اند. این موضوع نه تنها در باره کارگران که باید نیروی کار خود را برای مزد بفروشند، بلکه درباره سرمایه دارها که برای خرید وسایل لازم خود از جمله نیروی کار و فروش محصولات برای کسب سود به بازار وابسته اند، نیز صدق می کند.

سرمایه داری از هر نوع صورت بندی دیگر اجتماعی متفاوت است، زیرا تولید کنندگان برای دسترسی به وسایل تولید به بازار وابسته اند (برخلاف مثلا دهقانان که مستقیم و بدون توسل به بازار، زمین را در تملک خود دارند؛ این در حالی است که مالکان نمی توانند برای تملک به نیروهای «فراقتصادی» از طریق قهر مستقیم تکیه کنند.»


جدیدترین قدیمی ترین بهترین فقط دنبال شده‌ها نوع

ورود

ثبت نام