مایکل آلن گلسپی

مایکل آلن گلسپی

مایکل آلن گلسپی (به انگلیسی: Micael Allen Gillespie) فیلسوف آمریک� ادامه... �یی و استاد دانشگاه دوک است. زمینه های مورد علاقه او فلسفه سیاسی، فلسفه قاره ای، تاریخ فلسفه و ریشه های مدرنیته است. گلسپی در آثار متأخرش به رابطه بین دین و سیاست پرداخته است.

همه
کتاب
تصویر
گزیده‌متن
ویدئو
صوت
مقاله
شعر