m_e avatar

محمد عبادی

20

برنامه‌نویسِ علاقمند به زبان، زبانشناسی و فرهنگ هستم. اینکه چطور جوامع و ارتباطات انسانی و زبانشان در دنیای مجازی منعکس می‌شود برایم جذاب و مهم است.

writer icon questioner icon editor icon film reviewer icon book reviewer icon
nofilter icon
book icon
image icon
quote icon
video icon
audio icon
article icon
poem icon